ชวนส่งผลงาน DesignHeroChallenge “ชิงทุนการพัฒนา” และการต่อยอดผลงาน

ชวนส่งผลงาน DesignHeroChallenge “ชิงทุนการพัฒนา” และการต่อยอดผลงาน

เพื่อพัฒนาสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพ และสามารถสื่อสารสุขภาวะ ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ต้นแบบ รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารและนักออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ นิตยสาร อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และ เทศกาล Design Nation ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโครงการ “DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19” ชิงทุนการพัฒนาและการต่อยอดผลงาน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี

– รับสมัครประเภทบุคคล (เดี่ยว) และทีม จำกัดทีมละไม่เกิน 5 คน

– ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกรายละเอียดใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563

– พร้อมระบุรายละเอียดการ ติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร และประเภทของสื่อที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน ผ่านทางลิงก์ Facebook ปิ๊งส์ โปรเจกต์, Facebook artculture4h และ เว็บไซต์ www.artculture4health.com

– ผู้สมัครจะต้องติดแฮชแท็กผลงานตามที่โครงการกำหนด เพื่อให้ทางทีมงานติดตาม และเก็บรวบรวมผลงาน

– ผู้สมัครจะต้องสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใน 3 ช่องทาง คือ YouTube, Facebook, Twitter เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

– เริ่มเผยแพร่ผลงาน แนวคิด ไอเดีย ลงในช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลงานที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

– ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ทุนจะได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมโรงการตามเงื่อนไขที่กำหนด

*หมายเหตุ : ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงานนั้นๆ และจะต้องไม่เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ใดๆ

 

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ:

– ความคิดสร้างสรรค์ Creativity : ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน

– การสื่อสาร Communication : ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน

– แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept : ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด

– สุนทรียะ Aesthetic : ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 02-298-0988 ต่อ 104

– Facebook ปิ๊งส์ โปรเจกต์

– Facebook artculture4h

Close Menu